• 1
  • 2
  • 3
  • 4
11 22 33 44
jQuery Carousel by WOWSlider.com v4.9
Gıda Sanayiinde ortaya çıkan kayıpların araştırılması için, TC. Avrupa Ajansı tarafından desteklenen ve Türkiye Gıda Sanayi işverenleri Sendikası (TÜGİS) tarafından koordine edilen bu proje de dört ülkeden proje paydaşları ile birlikte çalışılmakta ve her ülke kendi çalışmalarını bu proje çerçevesinde hazırlayacak ve sonuçlarını düzenleyeceği seminer ve toplantılarla ilgili sektör yöneticilerine aktaracaktır.

Proje paydaşları, Türkiye’de, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştıma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye Gıda Sanayi işverenleri Sendikası (TÜGİS) ve MKV Uluslararası Danışmanlık firması yer almaktadır.

Projemizin yurt dışı paydaşları ise, italya’dan , Spread European Safety ve Euorocrea Merchant Srl, Almanya’dan Hochschule Niederrhein ve Slovakya’dan Cassovia Life Sciences’dır.

Bu çalışmadan elde edilecek bulgular ayrıca elektronik platformla sektör çalışanlarının sürekli kullanımına sunulacaktır.

Türkiye de yürütülecek olan çalışmada Et mamulleri, Süt ve Konserve sektörlerinin ve ürünlerinde kayıp ve israfın incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla hazırlanan bu ön rapor dan sonra, üreticilerle yapılan anket çalışması ve sektör temsilcileri ile yapılan karşılıklı görüşmelerden elde edilecek tablo proje paydaşlarınca değerlendirilecektir.

Bu vesile ile konuya ilişkin görüşlerini bizimle paylaşan sektör temsilcilerine teşekkür ederiz.

Soruna dönük bulgular ve çözüm önerilerin den oluşan rapor, Türkiye’de 5 farklı ilde düzenlenecek seminerlerle sektör temsilcilerine aktarılacaktır.

Ayrıca Türkiye ve proje paydaşı olan ülkelerde konuya ilişkin yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak olan bilgiler bu sektörlerde çalışmakta olan teknik personelin eğitiminde kullanılmak üzere elektronik ortamda ulaşılabilecek öğrenim modülüne aktarılacaktır.

Amacımız ürünlerimizdeki kayıp ve israfların azaltılarak, bu konuda harcanan kaynakların doğru kullanımına katkı sunmasıdır.